Bodemonderzoek explosieven

dieptedetectie explosieven
explosie

Bodemonderzoek niet gesprongen explosieven

in onze bodem bevinden zich nog vele (blindgangers) niet gesprongen explosieven zoals bijvoorbeeld munitie, granaten en bommen uit de Tweede wereldoorlog. Deze niet gesprongen explosieven worden vaak ontdekt tijdens bouw- graaf- of bagger werkzaamheden. Wanneer u in risicogebieden aan de slag gaat is het dan ook verstandig om een bodemonderzoek uit te voeren. Voor het uitvoeren van een bodemonderzoek zijn er twee hoofdlijnen die genoemd worden.

1. Wanneer men het vermoeden heeft dat er in een bepaald gebied of bouwterrein niet gesprongen explosieven liggen. Dit kan zijn omdat hier in het verleden zware gevechten hebben plaatsgevonden. Dit wordt ook wel bepaald door een historisch vooronderzoek uit te voeren.

2. De spontane vondst van niet gesprongen explosieven. De spontane vondst van explosieven komt vaak voor bij boeren die hun land bewerken of tijden bouw werkzaamheden. Het is daarom belangrijk dat hier een nauwkeurig bodemonderzoek plaatsvindt.

Een bodemonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan dit door middel van handmatigedigitale of met diepte detectie. Explosievenonderzoek brengt dan ook de nodige gevaren met zich mee. Vaak zijn de niet gesprongen explosieven er onstabiel. Zo kunnen deze afgaan door trillingen maar ook zelfs door erosie.

Explosievenonderzoek

Wanneer er het vermoeden bestaat dat in een bepaald gebied niet gesprongen explosieven liggen is de eerste stap in het explosieven onderzoek een historisch vooronderzoek. Hierin wordt bepaald in hoeverre het gebied betrokken is geweest bij oorlogshandelingen. Een goed vooronderzoek zorgt vaak voor een verkleining van het opsporingsgebied. Na het historisch vooronderzoek gaat men door naar de 2e fase van het explosievenonderzoek. Dit onderdeel wordt ook wel genoemd een projectgebonden risicoanalyse. Een risicoanalyse geeft de aard en omvang van de risico’s voor het uitvoerend personeel.

Bodac is met haar jarenlange ervaring een geschikte partner voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven. Het bodem- explosievenonderzoek wordt gedaan door gepassioneerde, vakkundige medewerkers met hoogwaardige apparatuur. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Bodac biedt dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.